foto duivenvoorde 1

Buurtpreventieteam Duivenvoorde

Welkom bij buurtpreventieteam Duivenvoorde. Het BPT van de wijk Duivenvoorde in Leidschendam in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Op 6 april 2011 zijn wij als buurtpreventieteam gestart. Partners van het buurtpreventieteam zijn de Gemeente Leidschendam-Voorburg, Politie Haaglanden, Bureau Leidschendam-Voorburg, Woningcorporatie Wooninvest, Wijkvereniging "Nieuw Duivenvoorde" en de Stichting Duivenvoorde.

verkeersborden.com attentie whatsapp 400x300

Het buurtpreventieteam bestaat nu uit ruim twintig buurtbewoners. Streven van een buurtpreventieteam is om uit iedere straat van het buurtpreventiegebied, een buurtbewoner in het team te hebben. Bekend zijn met bewoners van een eigen straat heeft natuurlijk grote voordelen en zal de contacten met andere bewoners ten goede komen. Het buurtpreventieteam is echter -zoals het woord het zegt- een team dat zich inzet voor het gehele buurtpreventiegebied.

Wat doen wij?

De nadruk van de buurtpreventie ligt op het signaleren van zaken die verband houden met de veiligheid en leefbaarheid in onze wijk. Door middel van surveillance, het aanspreken van jongeren, het preventief aanwezig zijn en duidelijk maken aan jongeren dat zij geen overlast bezorgen in onze wijk. Via de gemeente hebben velen van ons een cursus gevolgd 'hoe om te gaan met agressie'. Daarnaast attenderen wij buurtbewoners op onveilige situaties, melden we zaken als kapotte straatverlichting bij de gemeente en reageren we adequaat bij calamiteiten. Wij hopen hiermee dat onze wijk veiliger, gezelliger en rustiger wordt en dat er een saamhorig gevoel groeit onder de buurtbewoners. We maken hiervoor onder andere gebruik van een WhatsApp-groep, die ook toegankelijk is voor niet BPT-leden.

Wat doen wij niet?

Ons werk beperkt zich alleen tot het preventief aanwezig zijn en het leggen van contact met overlastgevende jongeren. Wij zullen ons niet wagen aan het overnemen van politie- of gemeentetaken. In sommige gevallen zullen wij wel als doorgeefluik naar deze organisaties fungeren.

Kruimelpad

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten